Årsmøte Norsk Suffolklag

Alle medlemmer er invitert til årsmøte Norsk Suffolklag tirsdag 20. mars 2018 kl 1930. Årsmøtet gjennomføres på skype.

Årsmelding og regnskap 2017 finner du under referater.

Bli med i Suffolklaget!

 

Vil du være med på utviklingen av sauerasen Suffolk i Norge?

Bli medlem av raselaget!

Send navn, adresse, tlf.nr. etc til lederen/nett-ansvarlig (se under styret) og send inn årskontingenten til kassereren.

Årskontingenten er kr 300 som innbetales til Norsk Suffolklags bankkonto 3205 20 71746.

Gamle nyheter

Gamle nyheter

1. november 2017

Vi ønsker velkommen til nye medlemmer. Medlemslister er oppdatert pr 22. oktober 2017.

Vi har også fått webside under NSG sin web: http://www.nsg.no/suffolk/. En stund fremover vil vi legge ut informasjon begge steder.

17. september 2017

Medlemsliste for 2017 er oppdatert.

Husk at det lønner seg å være medlem; du får refundert utgifter til import semin og du bidrar til et aktivt suffolkmiljø.

Send en epost til Tellef Lima Eidland og han sender deg betalingsdetaljer, kun kr 300 pr år.

5. april 2017

Nytt styre i Norsk suffolklag er etablert og består av:

Leder: Anders Schanche Retterdal
Nestleder: Ole Even Ståland
Kasserer: Tellef Lima Eidland
Avsleder/Semin: Per Egil Pedersen
Sekretær/nettansvarlig: Åsne Fineid
Styremedlem: Kåre Stian Hovland

Første styremøte ble avholdt på skype 22. mars 2017 hvor også avtroppende styremedlem Helge Nygård deltok.

Styret sitt fokus i 2017 vil være semin og medlemsverving.