Gamle nyheter

Gamle nyheter

1. november 2017

Vi ønsker velkommen til nye medlemmer. Medlemslister er oppdatert pr 22. oktober 2017.

Vi har også fått webside under NSG sin web: http://www.nsg.no/suffolk/. En stund fremover vil vi legge ut informasjon begge steder.

17. september 2017

Medlemsliste for 2017 er oppdatert.

Husk at det lønner seg å være medlem; du får refundert utgifter til import semin og du bidrar til et aktivt suffolkmiljø.

Send en epost til Tellef Lima Eidland og han sender deg betalingsdetaljer, kun kr 300 pr år.

5. april 2017

Nytt styre i Norsk suffolklag er etablert og består av:

Leder: Anders Schanche Retterdal
Nestleder: Ole Even Ståland
Kasserer: Tellef Lima Eidland
Avsleder/Semin: Per Egil Pedersen
Sekretær/nettansvarlig: Åsne Fineid
Styremedlem: Kåre Stian Hovland

Første styremøte ble avholdt på skype 22. mars 2017 hvor også avtroppende styremedlem Helge Nygård deltok.

Styret sitt fokus i 2017 vil være semin og medlemsverving.