Årsmøte Norsk Suffolklag

Alle medlemmer er invitert til årsmøte Norsk Suffolklag tirsdag 20. mars 2018 kl 1930. Årsmøtet gjennomføres på skype.

Årsmelding og regnskap 2017 finner du under referater.

Bli med i Suffolklaget!

 

Vil du være med på utviklingen av sauerasen Suffolk i Norge?

Bli medlem av raselaget!

Send navn, adresse, tlf.nr. etc til lederen/nett-ansvarlig (se under styret) og send inn årskontingenten til kassereren.

Årskontingenten er kr 300 som innbetales til Norsk Suffolklags bankkonto 3205 20 71746.