Bli med i Suffolklaget!

 

Vil du være med på utviklingen av sauerasen Suffolk i Norge?

Bli medlem av raselaget!

Send navn, adresse, tlf.nr. etc til lederen/nett-ansvarlig (se under styret) og send inn årskontingenten til kassereren.

Årskontingenten er kr 300 som innbetales til Norsk Suffolklags bankkonto 3205 20 71746.